Nawóz organiczny dopuszczony do upraw ekologicznych

Nawóz Happy Green uzyskał certyfikat dopuszczenia do upraw ekologicznych IUNG-PIB w Puławach. Oznacza to, że na terenie Polski może być on stosowany w rolnictwie ekologicznym bez obawy o utratę certyfikatu ekologicznego. Nie ma znaczenia jaka z 11 jednostek certyfikujących przyznała certyfikat ekologiczny. Jeżeli środek jest na liście w Puławach, mogą stosować go wszystkie gospodarstwa ekologiczne. 

Poniżej przedstawiamy tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego naszych certyfikatów, które produkt uzyskał na rynku niemieckim.