Efekty stosowania

Nawóz holistyczny Happy Green to efekt 25-ciu lat eksperymentów niemieckich biologów. Jego skuteczność została potwierdzona przez próby polowe przeprowadzonych przez niezależne instytuty badawcze w wielu krajach (np. Niemcy, Turcja, Dania, Polska). Potwierdzony został pozytywny wpływ środka na uprawy takich roślin jak m.in.: pomidor, ogórek, ziemniak, sałata lodowa, truskawka, rzepak, jęczmień, kukurydza, owies.  

Efekty stosowania, które zostały zaobserwowane dla wszystkich rodzajów roślin:

  • wzrost masy korzeniowej
  • wzrost ilości korzeni włosowatych
  • wzrost średniej masy rośliny
  • lepsza odporność na stres pogodowy (np. przymrozki, susze)
  • lepsza odporność na szkodniki i choroby
  • dłuższy czas kwitnienia
  • bardziej wyraziste barwy
  • bardziej intensywny smak
  • zwiększenie wartości odżywczej (większa ilość witamin i mikroelementów)

Wyniki testów porównawczych, które uzyskał niemiecki producent środka

Podlewanie
z dodatkiem
Happy Green

Podlewanie
bez
Happy Green

Rzepak, 10% więcej nasion w plonach

W uprawie rzepaku, w roku 2014 uzyskaliśmy większą masę korzeniową co dało także mocniejsze, zdrowsze rośliny. Porównanie uprawy kontrolnej z próbą z Happy Green (w dozowaniu 2l na ha) zmieszanym ze wszystkimi stosowanymi wcześniej herbicydami, fungicydami i insektycydami.

Jęczmień, 17% większe plony

W uprawie jęczmienia (niem. Gerste) zaobserwowano lepsze krzewienie i lepsze, większe ukorzenienie. Wydajność plonów okazała się większa aż o 17% w stosunku do próby kontrolnej. W kolejnym roku uzyskano o 9% większe plony. Podobnie jak w rzepaku, zastosowano dawkowanie 2 litry na ha i wymieszano z dotychczas stosowanymi środkami.

Ważnym aspektem przeprowadzonych prób był fakt, ze znaczny wzrost plonów zanotowany w 2013 uzyskany został w gorszych warunkach pogodowych w porównaniu do roku 2014. Analogiczne efekty z prób na innych roślinach, jak np. na poniżej pokazanej kukurydzy. Prawidłowość jest zauważalna i wnioski są jednoznaczne - Happy Green ratuje plony w latach z anomaliami pogodowymi. Gdy warunki pogodowe są optymalne, wzrost plonów dzięki zastosowaniu Happy Green pokrywa się z kosztem zastosowania środka, dając jedynie niewielki zwrot z inwestycji. Sytuacja drastycznie zmienia się w latach "trudniejszych" - środek zdecydowanie minimalizuje wpływ trudnych warunków pogodowych.

Owies jary, 10% większe plony

Owiec (niem. Hafer), podobnie jak poprzednie zboża nawożony był w dawce 2 litry na hektar. Zastosowano mieszankę ze wszystkimi herbicydami, fungicydami i insektycydami, które zastosowano na próbie kontrolnej. Uzyskano 10% większe plony.

Kukurydza - większe plony mimo trudnych warunków

Próby na kukurydzy dały wiele interesujących wyników. Były one przeprowadzane zarówno przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze jak i indywidualne zakłady rolne - na większych areałach. Wspólnym mianownikiem wszystkich prób jest silny wpływ Happy Green na uprawy prowadzone w trudnych warunkach pogodowych bądź też na trudniejszych glebach. Nawet w szczególnie krytycznych przypadkach (np. duże zastoje wody) udawało się poprawić zarówno plon oraz jego jakość. Rośliny były bardziej odporne na okresy susz oraz na choroby. Kukurydza przeznaczona na wsad do biogazowni cechowała się dodatkowo wyższą kalorycznością.

1_5

Uwaga! Dawkowanie środka w powyższych próbach wynosiło dwa litry na hektar, jednak było to przed wprowadzeniem zmiany w recepturze, po której dawkowanie zmniejszyło się do litra na hektar. Przeczytaj więcej o zmianie dawkowania w artykule.

Ciąg dalszy nastąpi...

Powyższe próby koncentrowały się na wykazaniu wpływu Happy Green na plony i na niektóre składniki poszczególnych roślin. W następnych artykułach opiszemy wyniki prób na niektórych roślinach okopowych, które opisuje się większa ilością kryteriów jakościowych w porównaniu do zbóż. Nowe próby rozszerzone zostały o temat zawartości mikroelementów i wpływu Happy Green na jakość gleby po zbiorze. Omówimy rownież temat dozowania, które zostało sprawdzone w warunkach prób kontrolowanych.