Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.happygarden.pl oraz administratorem danych jest firma Happy Garden Edward Orlowski, ul. Bol. Śmiałego 18/1 70-347 Szczecin, NIP: 9552368300 , REGON: 810856760, zwana dalej Happy Garden.

2. Zakup w sklepie internetowym www.happygarden.pl oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

2. W celu dokonania zakupu należy:
a) dokonać wyboru produktów oraz ilości poprzez “dodanie” ich do koszyka,
b) potwierdzenie poprawności zamówienia i chęci dokonania transakcji poprzez przycisk “Przejdź do kasy”,
c) wypełnienie danych teleadresowych oraz wybór sposobu płatności,
c) dokonanie płatności.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którymi będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą mogły być zrealizowane, a płatność zostanie zwrócona na konto bankowe kupującego.

4. Płatność możliwa jest przez system płatności internetowych DOT PAY lub tradycyjny przelew bankowy.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Happy Garden zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.happygarden.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

7. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. Aby ją otrzymać należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

8. Treść stron internetowych sklepu należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, a przedstawione na stronach sklepu wizerunki produktów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9. Produkty są dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną. Koszty przesyłki pokrywa kupujący.

10. Kupujący może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Happy Garden przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem drogą e-mailową lub telefoniczną.

11. Wysyłka realizowana jest w trakcie trzech dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

III. Reklamacje

1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Happy Garden, Edward Orlowski, ul. Bol. Śmiałego 18/1 70-347 Szczecin. Happy Garden dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

3. W przypadku uznania reklamacji Klient ma możliwość wybrania opcji:
a/ wysyłka nowych opakowań na koszt Happy Garden
b/ zwrot pieniędzy (do 5 dni roboczych, na podany przez kupującego numer rachunku bankowego)

4. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie. Kupujący ma możliwość poinformować Happy Garden o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając formularz online lub składając oświadczenie na piśmie, następnie przesłać towar na adres Happy Garden, w stanie niezmienionym.

IV. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

1. Przesyłanie danych osobowych podczas rejestrowania, dokonywania zakupów oraz podczas logowania przesyłane są szyfrowanym połączeniem.

2. Happy Garden nie udostępniam podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących kupujących.

3. Kupujący dokonując rejestracji i zakupu w sklepie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia i w celach marketingowych.

4. Happy Garden dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych kupujących przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z naszej bazy.