Lepsza odporność upraw w trudnych warunkach, nawet o 17% większe plony – wyniki z prób polowych na zbożach.


Przedstawiamy Państwu pierwszy artykuł z serii na temat działania nawozu holistycznego Happy Green. Dziś powiemy na temat wpływu środka na wielkość plonów. Materiałem, którym się posługujemy są testy porównawcze, które uzyskał niemiecki producent środka. 

Podlewanie
z dodatkiem
Happy Garden

Podlewanie
bez
Happy Garden

Nawóz holistyczny

Happy Green jest nawozem holistycznym, to znaczy że jego działanie jest kompleksowe, a nie jednostronne. Środek działa bezpośrednio i pośrednio na cały krąg zależności czyli: na mikroorganizmy glebowe, przez to na glebę, także na roślinę, zdrowie człowieka, a przez to wszystko razem - na całą gałąź działalności człowieka jaką jest uprawa roślin.

"Triada Aktywności Happy Green" została szczegółowo opisana na stronie “O PRODUKCIE”. Są to trzy główne kierunki działania nawozu holistycznego. Środek działa pomnażając ilość mikroorganizmów glebowych żyjących w danej glebie. Działa także pobudzająco na "głód" rośliny na substancje odżywcze. Dla człowieka oznacza przełom głównie na płaszczyźnie ekonomii uprawy, ale także dla jego zdrowia - dzięki Happy Green uzyskuje się bowiem większe ilości substancji odżywczych w roślinach jadalnych.traida_aktywnosci_nawoz_holistyczny

Rzepak, 10% więcej nasion w plonach

W uprawie rzepaku, w roku 2014 uzyskaliśmy większą masę korzeniową co dało także mocniejsze, zdrowsze rośliny. Porównanie uprawy kontrolnej z próbą z Happy Green (w dozowaniu 2l na ha) zmieszanym ze wszystkimi stosowanymi wcześniej herbicydami, fungicydami i insektycydami.

Jęczmień, 17% większe plony

W uprawie jęczmienia (niem. Gerste) zaobserwowano lepsze krzewienie i lepsze, większe ukorzenienie. Wydajność plonów okazała się większa aż o 17% w stosunku do próby kontrolnej. W kolejnym roku uzyskano o 9% większe plony. Podobnie jak w rzepaku, zastosowano dawkowanie 2 litry na ha i wymieszano z dotychczas stosowanymi środkami.

Ważnym aspektem przeprowadzonych prób był fakt, ze znaczny wzrost plonów zanotowany w 2013 uzyskany został w gorszych warunkach pogodowych w porównaniu do roku 2014. Analogiczne efekty z prób na innych roślinach, jak np. na poniżej pokazanej kukurydzy. Prawidłowość jest zauważalna i wnioski są jednoznaczne - Happy Green ratuje plony w latach z anomaliami pogodowymi. Gdy warunki pogodowe są optymalne, wzrost plonów dzięki zastosowaniu Happy Green pokrywa się z kosztem zastosowania środka, dając jedynie niewielki zwrot z inwestycji. Sytuacja drastycznie zmienia się w latach "trudniejszych" - środek zdecydowanie minimalizuje wpływ trudnych warunków pogodowych.

Owies jary, 10% większe plony

Owiec (niem. Hafer), podobnie jak poprzednie zboża nawożony był w dawce 2 litry na hektar. Zastosowano mieszankę ze wszystkimi herbicydami, fungicydami i insektycydami, które zastosowano na próbie kontrolnej. Uzyskano 10% większe plony.

Kukurydza - większe plony mimo trudnych warunków

Próby na kukurydzy dały wiele interesujących wyników. Były one przeprowadzane zarówno przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze jak i indywidualne zakłady rolne - na większych areałach. Wspólnym mianownikiem wszystkich prób jest silny wpływ Happy Green na uprawy prowadzone w trudnych warunkach pogodowych bądź też na trudniejszych glebach. Nawet w szczególnie krytycznych przypadkach (np. duże zastoje wody) udawało się poprawić zarówno plon oraz jego jakość. Rośliny były bardziej odporne na okresy susz oraz na choroby. Kukurydza przeznaczona na wsad do biogazowni cechowała się dodatkowo wyższą kalorycznością.

1_5

 

W kolejnym odcinku...

Powyższe próby koncentrowały się na wykazaniu wpływu Happy Green na plony i na niektóre składniki poszczególnych roślin. W następnych artykułach opiszemy wyniki prób na niektórych roślinach okopowych, które opisuje się większa ilością kryteriów jakościowych w porównaniu do zbóż. Nowe próby rozszerzone zostały o temat zawartości mikroelementów i wpływu Happy Green na jakość gleby po zbiorze. Omówimy rownież temat dozowania, które zostało sprawdzone w warunkach prób kontrolowanych.
 
Podziel się z innymi